SMS Věštba

Věštění prostřednictvím mobilního telefonu.

Věštba pomocí sms zpráv

Kontaktujte naše kartářky

Vážení, dovolujeme si vás přestavit kartářky nové doby. Kontaktujte je pomocí sms nebo zavoláním. SMS: vestba + vas dotaz. Odešlete na 903 55 60 Volejte: 906 90 01 02 linka 21 Cena SMS je 60Kč a minuta volání 90Kč

read more

Věštění z karet

Věštění z karet

Věštění, tedy prorokování, předpovídání, je staré snad jako lidstvo samo. Píše se o něm už v Bibli, ať se to týká biblických proroků (kteří měli podle Bible dar prorokování „od Boha“), nebo těch druhých (např. ten, kdo věštil, čaroval, kouzlil, zabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé – z letopisů 33, 6).

Volejte 906 90 01 02 linka 21

Cena 90Kč/min

Věštecké praktiky se dělí do několika druhů podle typu nástroje, pomocí kterého jsou věštby praktikovány (věštění z čar v dlani, křišťálová koule, duchové zemřelých, vnitřnosti zvířat, výklady snů…). Prorokování pomocí tarotových karet se nazývá kartomantie.

Odkud se tarotové karty vzaly nebo jak vzniklo jejich pojmenování, dosud není zcela objasněno. Někteří lidé zastávají názor, že slovo tarot pochází z egyptského sousloví „královská cesta“. Jiní se domnívají, že se jedná o anagram (přesmyčku) pojmu „rota“, česky kolo, a pojmenování karet má tak ukazovat na význam koloběhu života a smrti. Další jsou přesvědčeni, že tarot je obměna slova „torah“, tedy zákon. A konečně poslední z názorů na původ označení tarotových karet poukazuje na možnou souvislost s egyptským Thovtem, bohem magie, moudrosti a učenosti.

V každém případě se tarotové karty, o nichž první zmínky pocházejí ze 13. století, používají dodnes, a to především jako ezoterická pomůcka k věštění budoucnosti (kartomantie). Nicméně nově tarot používají i některé terapeutické přístupy v psychoterapii jako projekční materiál nebo pomůcku podporující imaginaci a nahlížení do problému.

Volejte 906 90 01 02 linka 21

Cena 90Kč/min

Tarotových karet existuje velké množství druhů, zpravidla však balení obsahuje 78 karet. Velmi proslavené jsou karty Aleistera Crowleyho z roku 1944 (Thotův tarot) nebo balík Arthura Edwarda Waitea z roku 1908. Oba tito muži použili pro vytvoření svých tarotových balíčků nadaných výtvarnic (Friedu Harrisovou a Waite Pamelu Colmanovou Smithovou).

Existují také knihy, které pomáhají s výkladem tarotových karet. Způsob a typ výkladu není jednotný a „čtení“ tarotových karet vyžaduje cvik, který je třeba se naučit a trénovat. Svou důležitost hraje i talent. Tarotové karty mohou být pomocníkem nejen ve výkladu budoucnosti, ale také mohou jedinci pomoci k tomu, aby se naučil být upřímný v citové oblasti svého života, nenechal si život jen proplouvat mezi prsty, ale činil pozitivní životní rozhodnutí. Někteří si tarotových karet cení také jako podpůrné pomůcky pro rozvoj soustředění a intuice.

V současné době se s oblibou používají také karty Lenormand a Andělské karty. Karty Lenormand jsou pojmenovány po své tvůrkyni, známé francouzské věštkyni z přelomu 18. a 19. století, madam Lenormand. Jsou velmi vhodné v případě, že tazatel upřednostňuje odpověď ano/ne na své otázky, ale dají se používat i k běžnému výkladu karet.

Karty madam Lenormand se často vykládají v řadách. Ideálně věštkyně nechá tazatele balíček přeložit, poté rozloží všechny karty do 4 řad po 8 kartách a vyhledá se tzv. osobní karta (Dáma nebo Pán). Karty nacházející se vpravo znamenají budoucnost, vlevo minulost, nahoře jsou myšlenky tazatele a dole věci, „po kterých si šlape“. Karty je možné číst i v kruhu, kdy vprostřed je karta problémová, v půlkruhu jsou vyloženy karty ostatní, přičemž ty vlevo označují minulost a vpravo budoucnost – tedy levé příčiny a pravé možnosti řešení problémů.

Volejte 906 90 01 02 linka 21

Cena 90Kč/min

Andělské karty jsou považovány za pojítko mezi lidmi a „anděly“, kteří se pohybují v astrální sféře a ochraňují nás. Karty pomáhají tazatelům vyřešit důležité životní otázky a určit si správné životní směřování. Oblasti dotazů nejsou nijak omezeny, ale tazatelé by měli být uvolnění a soustředění, aby výklad dobře fungoval. Při plné soustředěnosti, kdy tazatel pomýšlí na věc, osobu, situaci atd. týkající se jeho problému/otázky, by měl položit dobře rozmyšlenou otázku, na kterou chce znát odpověď. Následně se z balíčku vytahuje karta nebo více karet (počet není blíže specifikován), další karty ale vždy rozšiřují význam té předcházející.

Existují různé způsoby, jak komunikovat s našimi kartářky. Spojení je možné buď telefonicky nebo prostřednictvím textových zpráv.

© Kartářky z portálu sms-vestba.cz